Πολιτική Απορρήτου & Ασφάλειας

 1. Γενικά

Η ιστοσελίδα «attipas.gr»  παρέχεται και τυγχάνει διαχείρισης από την ατομική επιχείρηση “ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΡΕΦΙΚΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ”,  ΑΦΜ 037094751 (εφεξής καλούμενη «η Επιχείρηση»).  Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου εξηγεί πώς εμείς θα χρησιμοποιούμε οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία υποβάλλετε μέσω της ιστοσελίδας ή επικοινωνώντας μαζί μας και τα μέτρα που λαμβάνουμε για να διασφαλίσουμε ότι οι πληροφορίες αυτές διατηρούνται ασφαλείς.  Εξηγούμε επίσης τα δικαιώματά σας και πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας. Στόχος μας είναι να ανταποκριθούμε σε υψηλά πρότυπα και συνεπώς οι πολιτικές και οι διαδικασίες μας υπόκεινται σε συνεχή επανεξέταση με στόχο τη βέλτιστη προστασία των δεδομένων σας.  Για το σκοπό αυτό ενδέχεται να τροποποιούμε την παρούσα πολιτική απορρήτου ενίοτε και κατά τη διακριτική μας ευχέρεια και διατηρούμε το δικαίωμα να το πράττουμε χωρίς τη συγκατάθεσή σας.  Η τροποποιημένη πολιτική απορρήτου θα ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Ιστοσελίδα μας, οπότε και θα ζητείται κατά την είσοδό σας στην ιστοσελίδα να παράσχετε εκ νέου τη συναίνεσή σας σχετικά με τη συλλογή, διαχείριση, αποθήκευση και επεξεργασία των προσωπικών σας πληροφοριών.

 1. Πληροφορίες που συλλέγουμε:

Για να σας παρέχουμε υπηρεσίες μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος και για την επεξεργασία και εκτέλεση παραγγελίας σας μπορούμε να συλλέξουμε όσες αναγκαίες προσωπικές πληροφορίες για εσάς από τον ιστότοπό μας, τις τηλεφωνικές μας συνομιλίες, τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, και τις γραπτές και προφορικές μας επικοινωνίες.  Για το σκοπό αυτό μπορούμε να τηρούμε αρχείο με τα ακόλουθα στοιχεία : Όνομα, Επώνυμο, Φύλο, Ημέρα & Μήνας Γέννησης, Διεύθυνση Email, Διεύθυνση, Τ.Κ., Πόλη/Περιοχή, Κινητό Τηλέφωνο, Επωνυμία Εταιρείας, Δραστηριότητα, Δ.Ο.Υ., Α.Φ.Μ. Τα παραπάνω στοιχεία είναι απαραίτητα για την επεξεργασία της παραγγελίας του πελάτη από το ηλεκτρονικό κατάστημα και τίθενται στη διάθεσή του προκειμένου να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την άρτια εκτέλεση της παραγγελίας του πελάτη.

Ενδέχεται επίσης να συλλέξουμε για τους σκοπούς που αναφέρονται παρακάτω υπό 3. τις παρακάτω πληροφορίες σχετικά με εσάς: («Πληροφορίες»):

 • Τη διεύθυνση email που παρέχετε όταν εγγράφεστε στην ιστοσελίδα μας
 • Άλλες πληροφορίες που επιλέγετε να μας παρέχετε μετά την εγγραφή σας στην ιστοσελίδα, όπως το φύλο σας, ονοματεπώνυμό σας κλπ
 • Πληροφορίες που παρέχετε μέσω της ιστοσελίδας απαντώντας σε ψηφοφορίες, ερωτηματολόγια, έρευνες ή παίρνοντας μέρος σε διαγωνισμούς
 • Πληροφορίες που μας παρέχονται μέσω τρίτων μερών που έχουν την εξουσιοδότηση από εσάς να το πράττουν
 • Πληροφορίες που παρέχετε όταν αναφέρετε οποιοδήποτε ζήτημα ή όταν υποβάλλετε παράπονο σε σχέση με την ιστοσελίδα ή /και τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω αυτής.
 • Τεχνικές πληροφορίες περιλαμβανομένης της διεύθυνσης Internet Protocol (IP) που χρησιμοποιείτε για να συνδέετε τον υπολογιστή σας στο διαδίκτυο, το είδος και την έκδοση του προγράμματος περιήγησή σας καθώς και το λειτουργικό σας σύστημα και πλατφόρμα
 • Πληροφορίες για την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας, συμπεριλαμβανομένης της πλήρους ροής των κλικ URL (Uniform Resource Locators – Ενιαίοι εντοπιστές πόρου) προς, μέσω και από την ιστοσελίδα (συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας και της ώρας) της διάρκειας των επισκέψεων στις σελίδες και των μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν για να περιηγηθείτε μακριά από τη σελίδα και
 • Πληροφορίες που παρέχετε στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης που διατηρεί η Εταιρία μας

Δεν δικαιούστε να μας παρέχετε πληροφορίες για κανένα άλλο άτομο εκτός του εαυτού σας, χωρίς να έχετε λάβει τη συγκατάθεσή του για μια τέτοια γνωστοποίηση και τη χρήση των πληροφοριών του από εμάς.

 1. Πώς θα χρησιμοποιήσουμε τις Πληροφορίες σας

Όλες οι προσωπικές πληροφορίες που λαμβάνουμε σχετικά με εσάς θα καταγράφονται, θα χρησιμοποιούνται και θα προστατεύονται από εμάς σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα εθνική ή/και κοινοτική νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων και την παρούσα πολιτική απορρήτου & ασφάλειας.  Θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία για να σας προσφέρουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που μας ζητήσατε καθώς και

 • για να επαληθεύσουμε ότι εκπληρώνετε το ελάχιστο όριο ηλικίας των 18 ετών που απαιτείται να συναλλάσσεστε με το ηλεκτρονικό κατάστημα
 • για να παρέχουμε κάθε πληροφορία, προϊόν/υπηρεσία που αιτείστε από εμάς ή για να σας ενημερώσουμε σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας προϊόντος ή/και υπηρεσίας
 • για λόγους ελέγχου απάτης και πρόληψης
 • για σκοπούς τήρησης αρχείων
 • για να διεξάγουμε έρευνα αγοράς και να βελτιώσουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρουμε
 • για να παρακολουθούμε τη δραστηριότητα στον ιστότοπό μας
 • για να αναγνωρίσουμε επισκέπτες της ιστοσελίδας μας
 • για να δημιουργήσουμε το μοναδικό σας προφίλ στην ιστοσελίδα ώστε να κατανοήσουμε και τις ανάγκες και τις προτιμήσεις σας και να σας ανταμείψουμε αναλόγως για την προτίμησή σας σε εμάς
 • για να έλθουμε σε επικοινωνία μαζί σας σχετικά με οποιονδήποτε διαγωνισμό στον οποίο έχετε λάβει μέρος
 • για να επιληφθούμε κάθε ζητήματος ή παραπόνου έχετε εγείρει
 • για να αναλύσουμε τα αποτελέσματα οποιασδήποτε δημοσκόπησης ή ερωτηματολογίου που έχετε συμπληρώσει και για να διεξάγουμε έρευνες με βάση τα αποτελέσματα αυτά
 • για να λειτουργήσουμε και να διαχειριστούμε την ιστοσελίδα μας
 • όπου έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας και όπου έχουμε την άδεια να το πράξουμε για να επικοινωνήσουμε μαζί σας με το μέσο που μας έχετε υποδείξει για επικοινωνία (email , τηλέφωνο, τηλεφωνικά κλπ) σχετικά με ειδήσεις, εκδηλώσεις, ευκαιρίες και προσφορές.

Θα διατηρήσουμε τις πληροφορίες σας (στο σύνολό τους ή εν μέρει) αποκλειστικά και μόνο για το διάστημα που απαιτείται για την εκπλήρωση των ανωτέρω σκοπών αντίστοιχα.

Καθόλο το διάστημα τήρησης των εν λόγω πληροφοριών σας αυτές θα χρησιμοποιούνται σύννομα και μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους έχουμε τη συγκατάθεσή σας.

Οι πληροφορίες σας θα διαγράφονται σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα εθνική ή/και κοινοτική νομοθεσία περί προστασία του ατόμου έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

 1. Αποκάλυψη των Πληροφοριών σας

Για να σας προσφέρουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας θα χρειαστεί να συνεργαστούμε με άλλους φορείς και να αναθέσουμε σε αυτούς κάποιες από τις δραστηριότητες επεξεργασίας για λογαριασμό μας,  όπως ενδεικτικά εταιρίες courier, εταιρίες ελέγχου απάτης και γραφεία ταχυδρομείου.

Ενδέχεται επίσης να κοινοποιήσουμε τις Πληροφορίες σας

 • σε συνδεδεμένες με εμάς εταιρίες για οποιονδήποτε από τους παραπάνω σκοπούς
 • σε οποιοδήποτε μέλος του προσωπικού μας, υπαλλήλους, αντιπροσώπος, προμηθευτές, παρόχους υπηρεσιών και εμπορικούς μας συνεργάτες ώστε να έχουμε τη δυνατότητα να σας παρέχουμε τα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες μας
 • σε άλλες επιχειρήσεις, χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς ή υπηρεσίες επιβολής του νόμου με σκοπό την πρόληψη ή εντοπισμό απάτης ή εάν απαιτείται ή μας επιτρέπεται να το πράξουμε από το νόμο ή εάν θεωρούμε την κοινοποίηση απαραίτητη για να υπερασπιστούμε τα δικαιώματα της εταιρίας ή των επισκεπτών της ιστοσελίδας

Υπό τις συνθήκες αυτές όπου χρησιμοποιούμε τρίτα μέρη για να επεξεργαστούμε τις Πληροφορίες σας, θα διασφαλίσουμε ότι και τα τρίτα μέρη εφαρμόζουν επαρκή μέτρα ασφαλείας για να τις προστατέψουν και ότι σε κάθε περίπτωση οι πληροφορίες σας προστατεύονται σωστά.

 1. Ασφάλεια

Η ασφάλεια των πληροφοριών σας είναι πρώτιστης σημασίας για εμάς.  Για τη διασφάλιση των πληροφοριών σας από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και τυχαία απώλεια, καταστροφή ή φορά η Επιχείρηση εφαρμόζει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα τα οποία συνεχώς επανεξετάζονται για την αποτελεσματικότητά τους και επικαιροποιούνται κάθε φορά όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο.

Παρά ταύτα θα πρέπει να γνωρίζετε ότι οι μεταδόσεις μέσω διαδικτύου, παρά τη λήψη όλων των απαιτούμενων από εμάς μέτρων, δεν είναι ποτέ εντελώς ιδιωτικές ή ασφαλείς και συνεπώς υπάρχει ο κίνδυνος οποιοδήποτε μήνυμα ή πληροφορίες που θα μας στείλετε ενδέχεται να παρεμποδιστούν και ενδεχομένως να διαβαστούν από άλλους.  Δεν θα έχουμε καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε μεταδόσεις σας στέλνετε σε εμάς και το κάνετε εξ ολοκλήρου με δική σας ευθύνη.

 1. Πρόληψη και έλεγχος της απάτης

Για να διασφαλιστεί η απόλυτη ασφάλεια των ηλεκτρονικών συναλλαγών που πραγματοποιείτε στην ιστοσελίδα μέσω πιστωτικών και χρεωστικών καρτών και για να καταπολεμηθεί η απάτη με τη χρήση των καρτών αυτών, οι συναλλαγές σας στο eshop , γίνονται μέσα από το σύστημα ασφαλείας της Εθνικής Τράπεζας (IBAN GR08 0110 0970 0000 0974 0249 827), το οποίο βασίζεται στην υπηρεσία συναλλαγών “e-simplify” της Εθνικής Τράπεζας.

Για να γίνει αυτό η Επιχείρηση παρέχει στην Εθνική Τράπεζα Πληροφορίες σας σχετικά με όλες τις συναλλαγές που πραγματοποιείτε με χρήση κάρτας (πιστωτικής ή/και χρεωστικής) στο ηλεκτρονικό κατάστημα.

Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν:

– όνομα, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας του αγοραστή ·
– λεπτομέρειες των αγοραζόμενων προϊόντων / υπηρεσιών και
– οικονομικά / στοιχεία πληρωμής (συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων της πιστωτικής κάρτας).
Στη συνέχεια, η Εθνική Τράπεζα θα αναλύσει και εφόσον υπάρχουν θα ταυτίσει αυτά τα δεδομένα με λεπτομέρειες σχετικά με άλλες συναλλαγές που της παρέχονται από άλλους  παρόχους υπηρεσιών, προκειμένου να αξιολογήσει εάν υπάρχει κίνδυνος απάτης που σχετίζεται με την αγορά. Μετά την ολοκλήρωση αυτής της ανάλυσης, η Εθνική Τράπεζα παρέχει στην Επιχείρηση αξιολόγηση κινδύνου για τη συγκεκριμένη αγορά και η Εταιρία ενδέχεται να ακυρώσει οποιαδήποτε συναλλαγή αν εύλογα θεωρήσουμε ότι παρουσιάζει κίνδυνο απάτης για αυτήν.  Σε τέτοια περίπτωση, η Επιχείρηση θα ενεργήσει καλή τη πίστη και θα προσπαθήσει  να έλθει σε επαφή μαζί σας προκειμένου να ολοκληρώσετε τη συναλλαγή χρησιμοποιώντας κάποιον άλλο τρόπο πληρωμής.
Εάν έχετε περαιτέρω απορίες σχετικά με τις λεπτομέρειες αυτής της υπηρεσίας, επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση που αναφέρεται παρακάτω.
Λάβετε υπόψη ότι οι πληροφορίες που αποκαλύπτονται στην Εθνική Τράπεζα και τα αποτελέσματα οποιασδήποτε αξιολόγησης δεν θα αποκαλυφθούν άμεσα σε κανένα τρίτο, δύνανται όμως να χρησιμοποιηθούν από την Εθνική Τράπεζα για την εκτίμηση κινδύνου για λογαριασμό άλλων πελατών της.

Σε περίπτωση που παρέχουμε στην Εθνική Τράπεζα αυτές τις πληροφορίες, διασφαλίζουμε ότι οι πληροφορίες σας προστατεύονται σωστά.

 1. Τα δικαιώματά σας

Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε αντίγραφο των πληροφοριών που έχουμε για εσάς με αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@attipas.gr. Επιπλέον δύναστε να ζήτησε τη διαγραφή των δεδομένων σας, καθώς και δικαίωμα εναντίωσης, και περιορισμού της επεξεργασίας.

Για να διασφαλίσουμε ότι δεχόμαστε τροποποιήσεις μόνο από το σωστό άτομο θα χρειαστεί να προβούμε στις ενδεδειγμένες ενέργειες για επιβεβαιώσουμε την ταυτότητά σας.

Παρακαλούμε να μας βοηθήσετε ώστε οι πληροφορίες που έχουμε για εσάς να είναι και να παραμένουν ακριβείς, αληθείς, πλήρεις και επικαιροποιημένες.  Αν νομίζετε ότι κάποια πληροφορία είναι λανθασμένη, ελλιπής ή απαρχαιωμένη παρακαλούμε να μας αποστείλετε email στο info@attipas.gr και εμείς θα προβούμε στις απαραίτητες τροποποιήσεις το συντομότερο δυνατό.

Εάν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας να επικοινωνούμε μαζί σας για σκοπούς marketing έχετε το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να μας ζητήσετε να σταματήσουμε να επεξεργαζόμαστε τις πληροφορίες σας για αυτόν το σκοπό. Μπορείτε να ασκήσετε αυτό το δικαίωμα στέλνοντας μας mail στο info@attipas.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας και για την άσκηση των δικαιωμάτων σας παρακαλούμε επικοινωνήστε
Τηλέφωνο: 22990 40072 , 210 9656589 .  Email: info@attipas.gr . Ταχ. Δ/νση: Παπακωνσταντίνου 18 Μαρκόπουλο Αττικής, 19003.

Τι είναι τα cookies;

Τα cookies είναι μικρά κομμάτια πληροφοριών που αποθηκεύονται από το πρόγραμμα περιήγησης στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας. Χρησιμοποιούνται συχνά ως μηχανισμός που καταγράφει τα ιστορικά στοιχεία που έχει κάνει ένας περιηγητής ιστότοπων στο παρελθόν, για παράδειγμα, επιλογή σε συγκεκριμένα κουμπιά, συνδέσεις ή ανάγνωση σελίδων σε αυτόν τον ιστότοπο πριν από μήνες ή χρόνια.
Πώς χρησιμοποιεί η Εταιρία τα cookies;

Όπως συμβαίνει με πολλούς άλλους διαχειριστές ιστοτόπων, χρησιμοποιούμε cookies στον ιστότοπό μας. Τους χρησιμοποιούμε για να εμπλουτίσουμε την εμπειρία σας από τη χρήση του ιστότοπου, επιτρέποντάς μας να προσαρμόσουμε αυτό που βλέπετε σε αυτό που έχουμε μάθει για τις προτιμήσεις σας κατά τις επισκέψεις σας στον ιστότοπό μας. Τα cookie μας χρησιμοποιούνται επίσης για να μπορέσουμε να αναπτύξουμε τον ιστότοπό μας για να αντανακλούν τα ενδιαφέροντα των χρηστών και των πελατών μας επισημαίνοντας ποιος έχει δει ποιες σελίδες και διαφημίσεις, πόσο συχνά επισκέπτονται συγκεκριμένες σελίδες και καθορίζοντας τις πιο δημοφιλείς περιοχές του ιστοτόπου μας. Εμείς και προσεκτικά επιλεγμένα τρίτα μέρη χρησιμοποιούμε επίσης cookies για να σας δείξουμε μια σχετική διαφήμιση στο διαδίκτυο.
Γενικά, χρησιμοποιούμε τους ακόλουθους τύπους cookie:

Αυστηρά απαραίτητα cookies: Αυτά είναι cookies που απαιτούνται για τη λειτουργία της ιστοσελίδας μας. Περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, cookies που σας επιτρέπουν να συνδεθείτε σε ασφαλείς περιοχές της ιστοσελίδας μας, να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία του καλαθιού αγορών όταν αγοράζετε προϊόντα κ.λπ.

Cookies ανάλυσης/απόδοσης: Αυτά μας επιτρέπουν να αναγνωρίζουμε και να μετράμε τον αριθμό των επισκεπτών και να δούμε πώς μετακινούνται οι επισκέπτες γύρω από τον ιστότοπό μας όταν το χρησιμοποιούν. Αυτό μας βοηθά να βελτιώσουμε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο ιστότοπός μας, για παράδειγμα, διασφαλίζοντας ότι οι χρήστες μπορούν εύκολα να βρουν αυτό που αναζητούν.

Λειτουργικά cookies: Αυτά χρησιμοποιούνται για να βελτιώσουν τη λειτουργική απόδοση του ιστοτόπου και να διευκολύνουν τη χρήση του. Για παράδειγμα, χρησιμοποιούνται για να θυμάστε ότι επισκεφθήκατε προηγουμένως τον ιστότοπο και ζητήσατε να παραμείνετε συνδεδεμένοι στον ιστότοπο.
Cookies στόχευσης: Αυτά τα cookies καταγράφουν την επίσκεψή σας στον ιστότοπό μας και τις συνήθειες περιήγησής σας, όπως οι σελίδες που έχετε επισκεφθεί και οι σύνδεσμοι που ακολουθήσατε. Χρησιμοποιούνται για την προβολή διαφημίσεων που είναι συναφείς με τα ενδιαφέροντά σας και μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για τον περιορισμό του αριθμού των φορών που βλέπετε μια διαφήμιση. Μπορούν να τοποθετηθούν από εμάς ή από διαφημιστικά δίκτυα με την άδειά μας. Σημειώστε ότι αυτά τα cookies δεν περιέχουν καμία από τις προσωπικές σας πληροφορίες. Για λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης των cookies και τον τρόπο εξαίρεσης από τη στοχοθετημένη σήμανση, δείτε παρακάτω.

Διαχείριση των cookies

Μπορείτε να διαχειριστείτε τα cookies ενεργοποιώντας τη ρύθμιση στο πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο που σας επιτρέπει να αρνηθείτε τη ρύθμιση όλων ή ορισμένων cookies. Ανατρέξτε στις οδηγίες ή στα online αρχεία βοήθειας που είναι διαθέσιμα μέσω του αντίστοιχου προγράμματος περιήγησης, εάν θέλετε να διαχειριστείτε τα cookies με αυτόν τον τρόπο. Εναλλακτικά, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.allaboutcookies.org για περισσότερες πληροφορίες. Για να διαχειριστείτε τα cookies που σχετίζονται με στοχοθετημένες διαφημιστικές δραστηριότητες, μπορείτε να επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.youronlinechoices.com. Για να εξαιρεθείτε από την παρακολούθησή σας από το Google Analytics σε όλους τους ιστότοπους, μπορείτε να επισκεφτείτε τη διεύθυνση tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Σημειώστε ότι αν αρνηθείτε τα cookies αυτό μπορεί να σημαίνει ότι δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μερικά από τα πρόσθετα χαρακτηριστικά του δικτυακού μας ιστότοπου και ενδέχεται να μην έχετε πρόσβαση σε ορισμένα τμήματα του αυτού.
Αλλαγές σε αυτήν την πολιτική cookies

Στόχος μας είναι να ανταποκριθούμε σε υψηλά πρότυπα και συνεπώς οι πολιτικές και οι διαδικασίες μας υπόκεινται σε συνεχή επανεξέταση. Από καιρό σε καιρό μπορούμε να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε και τοποθετούμε τα cookies. , οπότε και θα ζητούμε εκ νέου τη συναίνεσή σας σχετικά με τη συλλογή, διαχείριση, αποθήκευση και επεξεργασία των προσωπικών σας πληροφοριών, που καταγράφονται μέσω των cookies.
Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας σχετικά με τα Cookies

Τηλέφωνο: 210 9656589 , 22990 40072

Email: info@attipas.gr

Ταχ. Δ/νση: Παπακωνσταντίνου 18 Μαρκόπουλο Αττικής, 19003

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες ή υποβολή παραπόνων ή/και καταγγελιών σχετικά με τη συλλογή, αποθήκευση, επεξεργασία και διαχείριση των προσωπικών σας πληροφοριών, μπορείτε να απευθύνεστε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Ν. 2472/1997 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει).

Επισήμανση: Βάσει του Κανονισμού 679/2016 που απαιτεί συναίνεση με θετική ενέργεια στη συλλογή, αποθήκευση, επεξεργασία, διαχείριση προσωπικών δεδομένων, αυτού του είδους τα cookies είναι στο όριο του επιτρεπτού.

Εφόσον, βέβαια, θα γίνεται αποδοχή όλων των εδώ όρων, ίσως μπορεί να παραμείνει.

Close My Cart
Close Wishlist
Recently Viewed Close
Close

Close
Navigation
Categories